Bangon at Maglingkod (Arise & Serve) 2006

BANGON AT MAGLINGKOD (ARISE & SERVE)

========================================================================

COMPLETE PLAYLIST AVAILABLE HERE:

http://www.podsnack.com/playlists/c4611fc652ca856af5916706ea741183

========================================================================

1.BANGON AT GUMISING

Audio Player: 01-Track-01-Bangon-at-Gumising.mp3

2.AWIT NG MGA PROPETA
Audio Player: 02-Track-02-Awit-ng-Mga-Propeta.mp3

3.BUHAY SA GLORIA NG DIYOS
Audio Player: 03-Track-03-Buhay-sa-Gloria-ng-Diyos.mp3

4.GAGGAYEM
Audio Player: 04-Track-04-Gaggayem.mp3

5.TITIK NG PAG-IBIG
Audio Player: 05-Track-05-Titik-ng-Pag-ibig.mp3

6.TINGNAN AKO, SUNDAN AKO
Audio Player: 06-Track-06-Tingnan-Ako-Sundan-Ako.mp3

7.PAMINAWA
Audio Player: 07-Track-07-Paminawa.mp3

8.BUHAY
Audio Player: 08-Track-08-Buhay.mp3

9.TAYO’Y KATULAD NG ISANG HARDIN
Audio Player: 09-Track-09-Tayoy-Katulad-ng-Isang-Hardin.mp3

10.MAY NAGHAYAG NG ISANG KUWENTO
Audio Player: 10-Track-10-May-Naghayag-ng-Isang-Kuwento.mp3

11.IKAW AY MAGSAYA
Audio Player: 11-Track-11-Ikaw-ay-Magsaya.mp3

12.PANIBAGONG MUNDO
Audio Player: 12-Track-12-Panibagong-Mundo.mp3